Vårvisa

I vårtid, i groddtid,
då brister frönas skal,
och råg blir råg och tall blir tall
i frihet utan val.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget