Många röster talar

Jag vill sitta tyst
där jag inte kan störa dig.
Jag vill bo och leva
där jag kan höra dig.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget