Där slagrutan sänker sig

Där slagrutan sänker sig
går källådern fram:
en knutpunkt för ödet,
en allvarsam.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget