Människans mångfald

I oss är en mångfald levande.
Mot enheten famlar den.
Vi föddes att vara ett brännglas,
som fångar och samlar den.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget