Aftonbön

Ont jag tänker, ont jag handlar,
men du läker allt och renar.
Mina dagar du förvandlar
så från grus till ädla stenar.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget