Välkommen

Ulf Boye, bror till Karin Boye samt vice ordförande i sällskapet 1996, önskar er välkommen till sällskapets informationsprogram med denna ljudinspelning gjord 1996, året då han gav tillstånd till att Karin Boyes lyrik presenterades på denna webbplats.


Upphovsrätt © (1996)
Text (tal): Ulf Boye
Bild: May och Hans Mehlin.

Publicerat med tillstånd av:
Ulf Boye, vice ordförande i Karin Boye Sällskapet
May och Hans Mehlin, foto