Urval från presentationen

Karin Boyes verk, och denna presentation är rätt omfattande. Tanken med detta dokument är att ge en liten vägledning till Karin Boyes lyrik.


Till en början vill vi för den som inte är bevandrad i poesins värld, rekommendera några av Karins mest kända dikter:


Ett tema som ofta återkommer i Karin Boyes lyrik är rörelse och utveckling (framåtskridande). Exempel på några dikter är:

Karin Boye älskade trädet därför att det växte och utvecklades under hela sin levnad.


Karin Boye använder ofta naturen i sitt symbolspråk. Man kan därför njuta av hennes dikter dels som naturskildringar dels ta till sig dess djupare innebörd. Ofta upptäcker man fler och fler symboler destå mer man lär känna hennes verk. Detta gör att Karins lyrik är så omtyckt av människor i alla åldrar, inte minst bland ungdommar. Exempel på dikter med naturen som symbolspråk är:


Upphovsrätt © (1996)
Text: May och Hans Mehlin
Layout och presentation: May och Hans Mehlin