Upphovsrätt © (1996)
Illustration, layout och presentation: May och Hans Mehlin