Kalendarium över
Karin Boye program

Nedan är ett försök att informera om program som äger rum kring Karin Boye. Kalendarierna inkluderar både program där Karin Boye Sällskapet medverkar såväl som andra program. Dom är inte kompletta utan innehåller bara program som vi fått information om.

Tidigare kalendarier:

Information om program tas tacksamt emot till hans@vaarboda.se.


Senast uppdaterad: 1403