Föreläsningar

Några exempel på vanliga föreläsningar som Karin Boye Sällskapets styrelse ofta håller:

Vi har även ett stort kontaktnät och föreslår gärna lämpliga fördragshållare som passar i olika sammanhang i våra eller era egna program.