Exempel på litteratur om Karin Boye

1942 KARIN BOYE. Minnen och studier. Red. Margit Abenius och Olof Lagercrantz.
1949 KARIN BOYE. Samlade skrifter. Red. Margit Abenius.
1950 Margit Abenius: DRABBAD AV RENHET. En bok om Karin Boyes liv och diktning.
1979
1981
1982
MÅNSÅNG
DET STORA UNDRET
SOLDROTTNINGENS GUDSON
Ungdomsdikter av Karin Boye, sammanställda och kommenterade av Barbro Gustafsson.
1986 Gunilla Domellöf: I OSS ÄR EN MÅNGFALD LEVANDE. Karin Boye som kritiker och prosamodernist.
1992 Karin Boye: DET HUNGRIGA ÖGAT. Journalistik 1930-1935. Red. Gunnar
Ståhl.
1993 Temanummer om Karin Boye i De Litterära Sällskapens tidskrift PARNASS
Nr. 2.
1993 "Karin Boye och den revolutionära humanismen" i Bertil Nolin (red.) Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets andra fas. Stockholm/Stehag:
Symposion, 1993.
1994 RESEDAGBOK I GREKLAND. Från Hitlers Berlin till Apollons Olympia.
Inledning och kommentarer av Paul Åström.
1995 "Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman Kris" i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4 1995.
1996 PÅ VANDRINGSSTIG MED DIKTARINNAN KARIN BOYE, Erik Lindholm.
1997 Camilla Hammarström: KARIN BOYE
1999 Barbro Gustafsson Rosenqvist: ATT SKAPA EN NY VÄRLD. Samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye.
2000 Karin Boye: ETT VERKLIGT JORDISKT LIV. Brevurval och kommentarer av Paulina Helgeson.
2000 BRYT UPP! BRYT UPP! Karin Boye 1900-2000. Björn Julén, Pia-Kristina Garde och Örjan Svedberg.
2000 TILL DIG. Karin Boye i bild och Kalligrafi. May Mehlin och Hans Mehlin.
2001 Monica Morén: DITT NAMN BLAND KERUBERNA. En studie i Karin Boyes poetik och poesi.
2001 Mätt med främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930-1935. Hedemora:Gidlunds förlag, 2001.
2003 "Karin Boyes roman Kallocain. Rekontextualisering av en klassiker" i Göran Fredriksson m. fl. (red.) Könsmaktens förvandlingar. En vänbok till Anita
Göransson. Skrifter från Institutionen för Arbetsvetenskap 2. Göteborg: Göteborgs universitet
2007 Gunilla Domellöf: FÖRENADE i KAMPEN FÖR EN NY VÄRLD. Elin Wägner, Karin Boye och de stora tidsfrågorna. Elin Wägnersällskapets skriftserie nr 18
2011 Pia-Kristina Garde: Karin Boye – och människorna omkring henne. Ellerströms förlag.
2011 Kaj Björk: Karin Boye och hennes man
2011 Johan Svedjedal: Spektrum – Den svenska drömmen.
1984-
2006
KARIN BOYES LIV OCH DIKTNING I-IX. Karin Boye Sällskapet.

Senast uppdaterad: 2011-12

Upphovsrätt © (2007-2011)
Ursprungligen sammanställd av: Anna Britt Piuva och Gunilla Domellöf.
Kompletterad av Hans Mehlin