KARIN BOYE SÄLLSKAPETS
TILLBLIVELSE

av ERIK LINDHOLM


Den 13 oktober 1983 bildades Karin Boye-sällskapet på Huddinge bibliotek. Det var under Bokens vecka. Jag hade föreslagit att ett program om Karin Boye borde ingå. Bibliotekets ledning samtyckte. Diktarinnans bror Ulf Boye, hans dotter Moa Boye-Karlsson och hennes dotter Krokus lovade medverka.

Sammankomsten hade lockat till fullsatt bibliotekssal. Ulf berättade älskvärt några personliga minnen från barnaåren. Moa och Krokus läste dikter, som ingick i min föreläsning om Karin Boyes liv och diktning. Recitationerna, åtföljda av musik för två tvärflöjter, bars fram med djup känsla för stundens allvar och glädje.

Föreläsningen avslutades med en åtbörd som diktarinnan skaldat om i sin sköna dikt Brinnande ljus och orden i den första strofen ljöd fint i den stunden av nedsläckt sal

Nu ropar natten högt i nöd,
av okänd ångest full.
Nu tänder jag här två raka ljus
för eviga mörkers skull.

och jag får på frågan om de närvarande omkring 150 personerna vill vara med om att bilda ett litterärt sällskap kring diktarinnan Karin Boye ett starkt svar "ja". Det kändes fint och med diktarinnans egna ord konfirmerades beslutet. Det skedde med en strof ur dikten Där slagrutan sänker sig, som Karin Boye skrev strax innan hon gick bort:

Här unnas dig ett möte
med födelsens makt.


Artikeln är hämtad ur Karin Boye Sällskapets Minnesskrift "Karin Boyes Liv och Diktning I".
Upphovsrätt © (1984)
Text: Erik Lindholm
Minnesskrift: Karin Boye Sällskapet

Publicerat med tillstånd av:
Erik Lindholm, författare
Hans Mehlin, ordförande i Karin Boye sällskapet