Minnesbok XI - Errata

 

Sidan 40 rad 10: Världsstaten (ej Välfärdsstaten!)

Sidan 90 rad 7: go to sleep (ej got to sleep)

 


Senast uppdaterad 2006-08

Upphovsrätt © (2006)
Karin Boye Sällskapet
Layout och presentation: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
AnnaBritt Piuva, ordförande i Karin Boye Sällskapet.