Minnesböcker

Klicka på länkarna nedan för att hämta hem Minnesböckerna.

Minnesböckerna är i PDF format. Du behöver en PDF läsare, t.ex. Adobe Acrobat för att läsa dom.

Minnesbok I är digitaliserad eftersom den är slut i tryckt upplaga. Minnesbok X finns som PDF eftersom vi gjorde sättningsarbetet själva och därmed hade tillgång till den digitalt. Det finns för närvarande inga planer att digitalisera del II till del IX.


Senast uppdaterad 2006-08

Upphovsrätt © (2005)
Karin Boye Sällskapet
Layout och presentation: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
Hans Mehlin, ordförande i Karin Boye Sällskapet.