Karin Boyes Litterära pris

Huddinge kommuns skönlitterära pris till minne av Karin Boye delas ut till författare som i första hand är verksamma i Huddinge kommun och som utkommit med verk i Karin Boyes anda inom de två föregående åren. Med verk förstås i detta sammanhang roman, drama, dikt, novell eller essä eller annat verk på svenska som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.

Ytterligare information på telefon 08-535 305 05.
Regler för Karin Boyes litterära pris återfinns på Huddinge kommuns hemsida - kultur och fritid
Ansökningsblankett för Karin Boyes litterära pris hittar du också där.

Förslag på pristagare ska ha inkommit senast under september månad till

Huddinge kommun.
”Karin Boyes Litterära pris”
Kultur och Fritid 141 85 Huddinge

För ytterligare information var god bibliotekschefen på Huddinge Kommun. Se även Huddinge Kommuns hemsida om detta pris och Wikipedia.

 


Förteckning över pristagare:

1998

Theodor Kallifatides

För ett författarskap som i Karin Boyes anda utmärks av en aktiv kamp för demokrati och tankefrihet, psykologiskt inträngande skildring av vänskapens och kärlekens villkor och väsen samt konstnärligt högstående språkbehandling.

1999

Marie Lundqvist

För en lyrisk produktion som sedan debuten 1992 tack vare sin stilmedvetna koncentration verkat förnyande under decenniet, samt för den inträngande analys av psykologiska relationer i Karin Boyes anda som hennes diktsamlingar rymmer.

2000

Björn Julén

För en diktning i Karin Boyes anda där uttryck för rättvisa och solidaritet förenas med lyhörd naturkänsla och bävan inför existensens villkor.

2001

Ylva Eggehorn

För hennes rika lyrik som spänner mellan intim, vardaglig idyll och fullödigt orkestrerad psalm.

2002

Camilla Hammarström

I sin poesi förenar Camilla Hammarström språkligt experimenterande med ett ställningstagande för det förbisedda och utanförstående, hon strävar efter att befria språket från dess klichéer. I sin biografi om Karin Boye tränger hon bakom mytbilden av författaren och lyfter fram henne som en medveten idédebattör, skapande konstnär och medmänniska.

2003

Marie Silkeberg

Vid en första bekantskap kan Marie Silkebergs lyrik förefalla svårtillgänglig. Texterna visar sig dock snart ha en stark laddning såväl innehållsmässigt som rent formellt.Det handlar om en lyrik med djupa dimensioner som visar sig på boksidorna och ger öppenhet och befrielse - i Karin Boyes anda

2004

Johannes Anyuru

Johannes Anyuru gjorde 2003 en ovanligt stilsäker och uppmärksammad debut med diktsamlingen ”Det är bara gudarna som är nya”. Antikens gudar och hjältar finns med i förortsvardagen. Homeros ”Illiaden” bildar en stark bakgrund till olika invandraröden. Anknytningen till Karin Boyes dröm om antiken ligger nära och liksom i Boyes Kallocain vittnar Johannes om en paradoxal livstro, om ”möjligheten att trots allt skapa en ny värld.

2005

Johanna Nilsson

För att i Karin Boyes anda ha gett röst åt de sköra, värnlösa och i utkanten älskade. Johanna Nilssons gestalter tar form i en tydlig och medkännande prosa med nyanser av trevande och fruktbar ömsinthet.

2006

Salim Barakat

För att han i sin diktning och i Karin Boyes anda värnat om det fria och nyanserade ordets rätt att verka och beröra i en kaotisk och ständigt växlande omvärld.

2007 (Ingen utdelning)

2008

Sture Linnér

För hans förmåga att lyfta fram och levandegöra bestående klassiska humanistiska värden och den ensamma människans solbelysta ögonblickstillvaro

2009

Martina Lowden

Som i en innerligt nyanserad och energiskt reflekterande prosapoesi utforskar språkets gränser och oanade möjligheter.

2010

Jerker Virdborg

För sin förmåga att genom en isande och suggestiv prosa försätta läsaren i en utmanande ovisshet.

2011

Malte Persson

För att han, i en dynamisk och färgstark prosa och poesi, har utforskat språkets oanade nyanser och gränsöverskridande möjligheter.

2012

Nina Hemmingsson

För en stundom brutal och stundom kontaktsökande poesi där pregnant ilska växlar med känsla för insekternas vingrörelser.

2013

Athena Farrokhzad

För att hon med sitt smärtsamt berörande och gränsöverskridande språk söker sanningen om främlingskapets yttersta villkor.

2014

Tony Samuelsson

För att han, i Boyes anda, förmedlar en smärtsam insikt i förtryckets intrikata maktmekanismer och författarens livsviktiga motståndskamp.

2015

Tom Malmquist

för att han, med smärtsam intensitet, skildrar livets obevekliga flöde av oförutsägbara ögonblick.

2016

Ulrika Wallenström

för ett genialt återskapande av romanens essens, där språkets gränser prövas och utmanas av den bergtagne tolkaren.

2017

Johan Svedjdedal

2018

Elisabeth Hjorth och Rasha Alqasim

2019

Alva Dahl


Senast uppdaterad: 2020-07