Karin Boyes Litterära pris 2016

Karin Boye-priset till Ulrika Wallenström

Ulrika Wallenström har tilldelats Karin Boyes litterära pris 2016. Juryns motivering: ”Karin Boyes litterära pris 2016 tilldelas översättaren Ulrika Wallenström för ett genialt återskapande av romanens essens, där språkets gränser prövas och utmanas av den bergtagne tolkaren.” Ulrika Wallenström föddes den 16 augusti 1944 i Hudiksvall och är en framstående översättare.

Till hennes viktigaste insatser hör översättningen av Peter Weiss, ”Motståndets estetik”, liksom hennes översättningar av W.G. Sebalds centrala verk och nyöversättningar av Thomas Manns klassiker Buddenbrooks, Bergtagen och Doktor Faustus.

-För mig känns det särskilt hedrande att få ett pris till just Karin Boyes minne. Hon var, förutom allt annat, som jag ser det en av få som gjort riktigt bra tolkningar av lyrik från tyska till svenska, säger Ulrika Wallenström.

Priset delas ut den 15 december kl. 17.30 på Fullersta Gård i Huddinge.

Lär mer hos Huddinge Kommun.

 


Senast uppdaterad: 2016-12