Karin Boyes Litterära pris 2004

Karin Boyes litterära pris 2004 Huddinge kommun tilldelar Johannes Anyuru, född 1979, Karin Boyes litterära pris 2004. Han har rötter i Uganda och är uppvuxen i förorternas Sverige, i Borås och i Göteborg.

Juryns motivering:
Johannes Anyuru gjorde en ovanligt stilsäker och uppmärksammad debut med diktsamlingen "Det är bara gudarna som är nya". Antikens gudar och hjältar finns med i förortsvardagen. Homeros "Illiaden" bildar en stark bakgrund till olika invandraröden. Där "skyfflar Odysseus in bröd i stenugnen", där möter man mödrarna "med sina oändliga hjärtan av tvätt i famnarna". Dikten "Svart Neon" ger anslaget:

"Vreden, gudinna, besjung
som brann i min nigger Akilles,
många avslagna knivblad
nedstuckna i brevinkasten..."

Här finns också anknytningen till Karin Boyes dröm om antiken. "Hellas, Hellas, seklernas hälsodröm".... Slutorden i Karin Boyes sista verk Kallocain vittnar liksom Johannes Anyurus dikter om en paradoxal livstro, om "möjligheten att trots allt skapa en ny värld".

Johannes Anyuru skriver i Riksteaterns programkalender: "Man brukar i allmänhet inte se den starka frihetskänsla som också finns i miljonprogramhusen. För mig var det viktigt att få med detta "vi", att få med mina kompisar in i poesin. Det finns en sorts berusning, ja livsglädje - trots all förtvivlan. Jag tror att den blir ännu starkare för att det knappt finns någon framtid".

Under hösten 2004 har ungdomar i Huddinge fått stifta närmare bekantskap med Johannes, då han har medverkat i "Say a Wordprojektet". Han har framträtt såväl i Flemingsberg, Skogås och Vårby som på Huset. Denna höst turnerar han i Riksteaterns regi med programmen DJ Kim och Abstract Rap.

För att utse pristagare finns en jury med följande medlemmar: Karin Fahller, Arne Ekstrand, Erika Hjalmarsson och Anna Britt Piuva. En ansökan har inkommit och ett förslag till pristagare har lämnats från en av jurymedlemmarna.


Senast uppdaterad: 2006-12