Karin Boyes Litterära pris 2003

BAKGRUND:1997 instiftade Huddinge kommunfullmäktige ett litterärt pris i Karin Boyes anda. För att utse pristagare finns en jury med följande medlemmar: Karin Fahller, huvudbiblioteket i Huddinge, Arne Ekstrand, biträdande rektor vid Sjödalsgymnasiet, Anna Britt Piuva, styrelseledamot i Karin Boye Sällskapet och Erika Hjalmarsson, bibliotekarie på Sjödalsgymnasiet. I år har tre förslag till pristagare lämnats in.

ÅRETS PRISTAGARE: 2003 års mottagare av Karin Boyes litterära pris är lyrikern och översättaren Marie Silkeberg, född 1961, enligt juryns förslag och motivering: "Vid en första
bekantskap kan Marie Silkebergs lyrik förefalla svårtillgänglig. Texterna visar sig dock snart ha en stark laddning såväl innehållsmässigt som rent formellt.Det handlar om en
lyrik med djupa dimensioner som visar sig på boksidorna och ger öppenhet och befrielse - i Karin Boyes anda".

Marie Silkebergs viktigaste diktsamlingar är Akustisk Alhambra 1994, I morgon, och imorgon 1997, och Sockenplan, säger hon 2003. Hon har också på ett kongenialt sätt översatt verk av Marguerite Duras och Pia Tafdrup. Här uppfattar man en valfrändskap, som även kunde ha gällt Karin Boye.
Marie Silkeberg medverkar också i den minnesskrift som Karin Boye Sällskapet gett ut 2003 med en uppsats om Karin Boye med rubriken "Viljan till liv har gjort mig seende".

November 2003
Anna Britt Piuva