Du är min själs uppståndelse

Du är min viljas styrka,
du ger mig en kraft
att vänta och att handla,
som aldrig jag har haft.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget