Tillägnan

I långa dar och nätter
har hårt jag lärt,
att vi är här att mista
vad mest vi har kärt.
...

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget