Vårvisa

Så bort, all min feghet!
Jag hör min framtid till.
Jag tar mig rätt att växa nu
som rotens krafter vill.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget