Så drivs vi...

Så drivs vi, vilsna själar, fram
från lägerbål till lägerbål,
vet ingenting om nästa rast
och ingenting om resans mål,

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget