Bekännelse

Passar inte till upprorsman
och tvangs ändå bli det.
Varför är inte mitt öde privat?
Varför rotar jag i det?

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget