Människans mångfald

Stor är människans strävan,
stora de mål hon satt --
men mycket större är människan själv
med rötter i alltets natt.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget