Unga viljor viner

Men viljor som mognar,
de blir träd och slår rot,
beredda till att skydda
ett land vid sin fot,

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget