Tillägnan

Allt, allt jag ägde
var ditt mer än mitt.
Allt jag vackrast ville
var ditt, ditt, ditt.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget