Jag vill möta...

Jag har sett de torra fröna gro till slut.
Jag har sett det ljusa gröna vecklas ut.
Mäktigt är det späda livet mer än järn,
fram ur jordens hjärta drivet utan värn.

Läs denna dikt på karinboye.se
Hämta hem denna Widget