En form är jag

En form är jag,
men stoffet ureldsflamman.
Brand är min blick
och lågor mina händer.
I rus som skapar
slingrar eldens tungor
omättligt kring det linjespel
som är ditt väsen.

Form också du,
men form som genomglödgas,
eteriserad
lyft ur djupets eldhav --
hägring och bild,
halvskapad och i vardande
-- som alla gudar --
bubbla över kaos.

Av alla ting
förgängligast är gudarna,
av alla ting
beständigast är dyrkan.
O bubbla bubbla,
ögonblick och bländverk
och genom elden
evighetens mål!

Ur diktsamlingen "De sju dödssynderna".

David McDuff har översatt denna dikt till engelska.
Hildegard Dietrich har översatt denna dikt till tyska.Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus