Den nye Kolumbus

Fr. Nietzsche:


"Genuesare, min kära,
skall man aldrig lita på --
kan ej bindas av det nära,
stirrar alltid i det blå.

Jag är vigd åt vida vatten.
Genua sjönk vid himlens rand.
Hjärtat kallt, och hand på ratten!
Hav och hav -- och kanske land?

Färdiga!  Bakom oss blinkar
sista gången denna kust.
Framåt!  Se, ur fjärran vinkar
oss en död, ett mål, en lust."

Ur diktsamlingen "De sju dödssynderna".


Kommentera och diskutera:   Längst ned på sidorna med Karin Boyes dikter kan du kommentera och diskutera dikten. Ditt inlägg syns inte omedelbart då kommentarerna modereras för att slippa reklam andra oönskade inlägg. Du kan enkelt identifiera dig med t.ex. din Facebookprofil, men om du önskar skriva under pseudonym kan du skapa ett separat konto på Disqus.

comments powered by Disqus