Ängeln

Rilke:


Med blott en vink avvisar han de ting
som kan förplikta eller stänga inne,
ty närmre, högre drager i hans sinne
det evigt kommande sin ring.

Gestalter fyller rymden vart han vänder,
och kallar en, är han beredd att gå.
Men lämna intet i hans lätta händer
av det som tynger dig -- de kommer då

till dig en natt i brottningskamp och prövning
och rasar genom huset som en storm
och kramar dig i skapelsens bedövning
och bryter loss dig ur din fasta form.


Ur diktsamlingen "För trädets skull".