Kalendarium över Karin Boye program 2005

Kalendarium över program som ägde rum under 2005.

22 jan

Huddinge Bibliotek.
Marie Silkeberg (som fick Huddinge Kommuns Karin Boye pris 2003) medverkar tillsammans med Jenny Tunedal i en författarafton där hon läser sina dikter ackompanjerad av bildprojektioner och en ljudkomposition.
Arr: Karin Boye Sällskapet.