Kalendarium över Karin Boye program 2003

Kalendarium över program som äger rum under 2003.

Lördag
9 mars

Solliden, Skansen, Stockholm.
Litterära matinéer: Karin Boye.
Moa Boye Carlsson berättar om Signe Boye.
Ingrid Malm: Litterära rösten om Karin Boye.
Margaritas Vänner framför sina tonsättningar.
Camilla Hammarström: Karin Boye som föregångare.
Anna Britt Piuva: Karin Boyes prosa och journalistik.
Arr: Karin Boye Sällskapet.

3-6 april Culturen, Västerås.
Önskan - Karin Boye i ord och ton.
Kören Singoalla framför tonsättningar av Karl-Erik Mattson och Elise Einarsdotter.
Karin Boye Sällskapet bidrar med sin skärmutställning.
12 maj -
26 maj
Enskede nya servicehus, Stockholm.
Skärmutställningen av Karin Boye Sällskapet visas.

24 april -
22 maj

Kungliga Biblioteket, Stockholm.
Utställning "Sällskapsliv".
Arr: DELS.
Karin Boye Sällskapet medverkar med en monter och del i bokbordet.

Fredag
2 maj

Kungliga Biblioteket, Stockholm.
"Karin Boyes liv och diktning"
Bildspel av May och Hans Mehlin.
Björn Julén och Lena Granhagen samtalar om temat "vapenlös" i Karin Boyes diktning.
Anna Britt Piuva: Karin Boyes Journalistik.
Margaritas Vänner framför sina tonsättningar.
Ingrid Malm: Litterära röster om Karin Boye.
Arr: Karin Boye Sällskapet.

15 maj -
28 maj

Folkets Hus, Huddinge.
Färg och formlinjen vid Södertörns Folkhögskola presenterar en elevutställning med tolkningar av Karin Boye.
Vid vernissagen den 15 maj medverkar kompositören Gunnar Edander.

11 november Hans Mehlin, Karin Boye Sällskapet, visar bildspel på Hässelby SPF.
22 november Kommunalhuset, Huddinge.
Öppet hus för allmänheten.
Karin Boye Sällskapet visar Karin Boye rummet mellan 11.00 och 13.00.
22 november

Klockargården, Huddinge. 14.00 - 17.00.
Utställning av konstnärer vars verk är inspirerade av Karin Boye. Läsning av Karin Boyes verk.
Arr: Karin Boye Sällskapet.