Kalendarium över Karin Boye program 2002

Kalendarium över program som ägde rum under 2002.

Våren Alingsås.
Karin Boye i Alingsås - en tid av intensivt författarskap.
Skådespelaren Elvy Almström presenterade Karin Boyes drama "Hon som bär templet".
Professor Paul Åström berättade om Karins resa till Grekland.
Fil. mag. Karin Wallander talade om romanen Kallocain.
Sonja Johnson Gav en överblick över Boyes verksamhet som författare, översättare, litteraturkritiker och debattör.
Arr: Karin Boye Sällskapet i Göteborg.
Tisdag
9 april
Skarpnäcks kyrka
"Margaritas vänner" framför sina tonsättningar av Karin Boyes dikter klockan 19.00
Lördag
4 maj
Hanaholmen, Helsingfors, Finland.
May och Hans Mehlin visar bildspel.
Björn Julén och Lena Granhagen talar om Vapenlös - ett tema i Karin Boyes lyrik.
Emil Lundal framför sina tonsättningar.
Anna Britt Piuva talar om Karin Boyes journalistik.
Arr: Karin Boye Sällskapet.
Hösten

Göteborgs Stadsbibliotek.
Litterär modernism i Finland och Sverige. Ett program kring Karin Boye och Edith Södergran.
Göran Töllborn drog paralleller och likheter mellan de två författarinnorna.
Skådespelare Birgitta Fernström reciterade dikter.
Arr: Karin Boye Sällskapet i Göteborg.

Hösten Göteborgs Stadsbibliotek.
15 år sedan Karin Boye statyn i Göteborg invigdes.
Sonja Johnson berättade om statyns tillkomst.
Mario O Madius framförde sina tonsättningar.
Arr: Karin Boye Sällskapet i Göteborg.
Sept Fisksätra Bibliotek, Nacka.
Program och utställning av akvareller.
Karin Boye Sällskapets skärmutställning visas i två veckor.
26 sept Aspudden, Stockholm.
Hans Mehlin, Karin Boye Sällskapet, visar bildspel.
December

Föreningen Norden, Göteborg.
Sonja Johnsson talade om Karin Boyes kontakter med författarkollegor i Norden.