Kalendarium över Karin Boye program 2001

Kalendarium över program som ägde rum under 2001.

21 april
12.00
Alingsås Museum.
Vernissage av utställningen Bryt Upp! Bryt Upp!
Utställningen invigs av Moa Boye Carlsson, brorsdotter till Karin Boye.
Producent Pia-Kristina Garde berättar om utställningen.
21 april -
25 augusti

Alingsås Museum.
Bryt Upp! Bryt Upp! - utställning av Pia-Kristina Garde.
Öppet: Tis-Fre 12-16, Onsdagar maj-augusti 12-19, Lördag 11-14.

24 april
19.00

Wendela Hebbes Hus, Södertälje.
Karin Boye - En diktare i tiden.
Föredrag av Björn Julén med recitation av Lena Granhagen.
Sammanhållande: Anna Britt Piuva, Karin Boye Sällskapet.
OBS Förhandsanmälan!

18 september Vårby Gårds Kyrka, Stockholm.
Bildspel av May och Hans Mehlin, Karin Boye Sällskapet.